Kategórie: Tlačová Správa

  1. „Šou“ zvíťazila v rozhodujúcom spore proti Severoamerickému združeniu pre olivový olej, ktoré spochybňuje Správy o šou o falšovanom a nesprávne označenom olivovom oleji dovážanom do USA

    „Šou“ zvíťazila v rozhodujúcom spore proti Severoamerickému združeniu pre olivový olej, ktoré spochybňuje Správy o šou o falšovanom a nesprávne označenom olivovom oleji dovážanom do USA

    „Show’s“ Motion to Dismiss, žalobu, ktorú proti nej podal NAOOA, udelil ctihodný Alford J. Dempsey, Jr., pred vrchným súdom okresu Fulton v Atlante v štáte GA. Súd žalobu NAOOA priamo zamietol z dôvodu, že správy a vyhlásenia uvedené na „Šou“ sú chráneným prejavom podľa gruzínskeho zákona Anti-SLAPP (Strategické spory proti účastníkom verejnej správy) (O.C.G.A. §9-11-11.1)....