Vylúčenie zodpovednosti

Vyvinulo sa maximálne úsilie, aby informácie poskytnuté spoločnosťami Multum, Truven Health Analytics, Inc., National Library of Medicine a ampfe.pt boli presné, aktuálne a úplné, ale neručí sa za to. Okrem toho informácie o lieku tu obsiahnuté môžu byť citlivé na čas a nemali by byť použité ako referenčný zdroj po dátume tohto dokumentu. Tento materiál nepodporuje lieky, diagnostikuje pacientov ani neodporúča terapiu. Tieto informácie o lieku sú referenčným zdrojom navrhnutým ako doplnok a nie ako náhrada odborných znalostí, zručností, znalostí a úsudku lekárov v oblasti starostlivosti o pacientov. Neprítomnosť varovania pre daný liek alebo jeho kombináciu by v žiadnom prípade nemala byť chápaná tak, že naznačuje, že liek alebo kombinácia je bezpečný, účinný alebo vhodný pre akéhokoľvek daného pacienta.ampfe.pt a jeho poskytovatelia obsahu nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek aspekt zdravotnej starostlivosti poskytovanej s pomocou poskytnutých informácií. Informácie tu obsiahnuté nie sú určené na to, aby pokryli všetky možné použitia, pokyny, predbežné opatrenia, varovania, liekové interakcie, alergické reakcie alebo nežiaduce účinky. Ak máte otázky týkajúce sa liekov, ktoré užívate, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika. Copyright 2018 ampfe.pt, Národná knižnica medicíny, Truven Health Analytics a Cerner Multum, Inc. Všetky práva vyhradené.